Veerkracht

bij verlies, verandering en zingeving

 .

Ik stel me voor. Ik ben Leony Hoeflaak

Na jaren gewerkt te hebben in diverse functies in het welzijnswerk als maatschappelijk werkster, Fiom hulpverlening; gespecialiseerde psychosociale hulpverlening in het kader van afstand/adoptie en zoekacties van bloedverwanten, begeleiding rond problematische zwangerschappen en onvrijwillig kinderloosheid,

 coaching personeel,  begeleiding van intervisiegroepen en geven van kortdurende trainingen.

 Startte ik in januari 2012 een eigen praktijk genaamd: VEERKRACHT. Deze naam past bij mijn filosofie/visie over begeleiden en hulpverlenen. Ik denk dat (bijna) elk mens een innerlijke basiskracht heeft. Ik vind het ontzettend belangrijk in de begeleiding dat je ondanks alle problemen en pijnlijke emoties die de cliënt op dat moment heeft, toch steeds weer probeert hem of haar met deze eigen kracht in contact te brengen. Ik help mensen graag zorgvuldig over drempels heen zodat ze echt afscheid kunnen nemen (soms van oude beknellende/stagnerende patronen) en de draad van hun eigen leven weer kunnen oppakken. Elke verandering vraagt om een afscheid.

 Dat vind ik dankbaar en fascinerend werk. Ik ben gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider en geregistreerd bij de Landelijke stichting rouw en verliesverwerking.

BUIGEND RIET

 Ik denk hierbij aan de zachte maar taaie kracht van het riet dat platgelegd wordt door de wind maar telkens weer opveert. De storm heeft fiere eiken ontworteld en brede beuken gekraakt. Het plooibare riet buigt en wacht, en zodra de wind luwt veert het recht. In de crisis wordt de veerkrachtige mens misschien op de proef gesteld en voelt zich machteloos. Maar hij/zij is niet ontworteld en niet gekraakt. Hij /zij blijft niet onmachtig liggen! Hij/zij leert uit zijn tegenslagen en veert weer op. Mensen zijn enorm veerkrachtig. Ik spreek uit eigen ervaring, ook mij zijn de stormen van het leven niet bespaard gebleven.

 In de begeleiding probeer ik mensen langzaam maar zeker weer bij hun basiskracht terug te brengen. Ik geloof in het zelfhelend vermogen van mensen.

 Want wat je ook meemaakt de manier waarmee je er mee omgaat bepaalt voor een groot deel je levensgevoel. We moeten verlies en vergankelijkheid en problemen zien als natuurlijk onderdeel van een levensproces. We hebben ons lot niet zelf in de hand, maar wel de manier waarop wij reageren op wat ons overkomt.

In mijn begeleiding van mensen leg ik de nadruk op de combinatie van denken en voelen.

Uit persoonlijke ervaring en vanuit jarenlange professionele begeleiding van mensen weet ik hoe belangrijk het is om in contact te komen met wat je werkelijk voelt. Denken en praten over je gevoel is vaak niet voldoende. Je moet het”’ onzegbare”’ niet willen verwoorden. Er is veel meer dan we in woorden kunnen uitdrukken. Sprakeloze pijn.

 Je kunt rationeel besluiten (cognitief niveau)  “’ iets’” te beëindigen of los te laten je te bevrijden van bepaalde lasten, maar als je emoties er nog niet klaar mee zijn, gebeurt er niets. Emoties willen niet alleen besproken worden, maar aan den lijve ervaren. Je lichaam is een belangrijke sleutel/barometer die aangeeft hoe het echt met je gaat.

 Het gaat om lichaamsbewustzijn (lichaamsniveau) Wie niet in zijn lichaam is, zoekt onophoudelijk zonder precies te weten wat… buiten zichzelf. Blijf in verbinding met jezelf en anderen. Verbinding creëert een brug over de afgrond van existentiële eenzaamheid heen. 

Mensen zeggen niet voor niets vaak dat ze “’vast zitten”’. Ze zitten dan werkelijk vast in hun lichaam. Als ze weer ‘”bij hun gevoel’” komen-niet alleen bij hun verdriet, woede of onmacht, maar juist ook bij hun kracht- gaan ze weer stromen en bewegen. De veerkracht is weer terug. Overgave is je schikken in de golfbeweging van het leven , zelfs de naarste ervaring nog een plek geven en die niet verdringen.

Bewustwording van de relatie tussen voelen, denken en het uiten van emoties is van groot belang bij de verwerking van rouw en verlies.

Mijn specialisaties zijn:

Verlies van  partner (ik verloor 4 jaar geleden zelf mijn partner na een ernstige ziekte).

Begeleiding bij een ernstige of ongeneeslijke ziekte

Echtscheiding

Adoptie en onvrijwillig kinderloosheid

Ik bied professionele ondersteuning en begeleiding  en creëer een veilige omgeving, waarbij u kunt werken aan acceptatie en verbetering van uw situatie   
     

Wilt u meer informatie, een afspraak maken of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met  Leony Hoeflaak via 06 21 26 24 65. Indien gewenst kan da afspraak ook aan huis plaatsvinden. ook kunt u een email sturen naar info@veerkrachtbijverlies.nl. Kijk voor meer informatie op www.veerkrachtbijverlies.nl

Ik ben gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider, geregistreerd bij het LSR