Over mij
Veerkracht
Specialisaties
Werkwijze
Tarieven
Home
Verlies treft iedereen

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Wat is verlies? Als ik mensen vertel over mijn expertise, valt het me op dat er - nog steeds - meteen gedacht wordt aan overlijden. Maar ook scheiding, gedwongen ontslag, ziekte of ongewenste kinderloosheid, zijn stressvolle levensgebeurtenissen waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. Als verlieskundige begeleid ik mensen met allerlei vormen van verlies. Het gaat om een overgang van oud naar nieuw. En bij de begeleiding van iemand die een verlies te verwerken heeft, ligt de focus op het vacuüm waarin diegene zich bevindt. Immers: het oude is achter de rug en het nieuwe nog niet in zicht. Als begeleider heb ik de taak te balanceren tussen verlies-gericht en herstel-gericht werken. Om onaffe kwesties aandacht te geven die cliënten nog nodig hebben, om uiteindelijk verder te kunnen gaan. Verlies beïnvloedt vele levensterreinen van mensen en vergt veel van het aanpassingsvermogen van mensen.


Lichamelijke en psychische klachten
 
In de praktijk blijkt dat veel mensen (te) lang wachten voordat zij op zoek gaan naar deskundige hulp bij de verwerking van verlies. En dat is jammer, want verdriet laat zich niet (blijvend) wegstoppen en onverwerkt verlies kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische klachten, zoals angststoornissen, slapeloosheid, migraine en rug- nek- en schouderklachten.

Verandering en betekenisgeving

Elke ingrijpende verandering vraagt om een goed afscheid. De kwaliteit van het afscheid bepaalt de kwaliteiteit van het nieuwe; dit heb ik uit eigen ervaring ondervonden. Het verlies roept bij veel mensen emoties op en vragen over het over de zin van het eigen bestaan. Het lijkt alsof je in een soort 'niemandsland' terecht bent gekomen. Betekenisgevingsvragen kunnen een rol gaan spelen. Mensen staan in hun leven voor de opgave een nieuw evenwicht te vinden. In mijn begeleiding richt ik mij, samen met u, op het herstel van evenwicht en de kwaliteit van leven. Van Veerkracht naar levenskracht.